Dozveďte sa o našej spoločnosti viac...

Spoločnosť DHAP vznikla v roku 1992 s cieľom presadiť sa v stavebnej činnosti. Za ten čas sa vypracovala na silnú a stabilnú spoločnosť s vlastnou stavebnou mechanizáciou a dopravou. Ponúka realizáciu stavieb akéhokoľvek druhu od stavby rodinných domov, cez výrobné haly, sklady, vínne pivnice, rekonštrukcie oddychových zón obcí, až po bytové domy, ktoré vykonávajú desiatky zamestnancov v rôznych stavebných profesiách.

Súčasťou spoločnosti DHAP je dcérska spoločnosť BÁNOV BETÓN s vlastnou výrobou betónových zmesí a výrobkov, ktoré je možné zakúpiť aj v predajni STAVEBNÍN a ZMIEŠANÉHO TOVARU v Golianove (budova bývalej materskej škôlky).

V rámci vlastných investícií spoločnosť realizuje výstavbu 2x 14 bytových jednotiek v Golianove a polyfunkčný dom v Bánove. Ďalšou dcérskou spoločnosťou je spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou, triedením a predajom štrkopieskov, kamenív a zemín.