Spoločnosť BÁNOV BETÓN s.r.o. je dcérskou spoločnosťou firmy DHAP a jej prevádzka sa venuje výrobe betónových zmesí a betónových prefabrikátov. Súčasťou spoločnosti DHAP je dcérska firma zaoberajúca sa ťažbou, triedením, predajom štrkopieskov, kamenív a zemín.


Šachty:

Vodomerné šachty Bánov sú vyrábané z kvalitných materiálov aby splnili všetky požiadavky, ktoré sú na výrobky z betónu kladené. Sú akceptované vodárňami v požadovanej kvalite a veľkosti. Pri požiadavkách zákazníka je možné naše šachty pri výrobe upraviť a tým sa dajú použiť aj ako vsakovacie nádrže na dažďovú vodu alebo ako šachty pre zabudovanie technológie pri vŕtaných studniach a bazénoch. Výhodou betónových šácht oproti plastovým šachtám je ich pevnosť, variabilita a stálosť.
Vodomerné šachty bánov sú dodávané v troch dieloch. Dva spodné železobetónové diely a vrchná železobetónová platňa z uzamykateľným vlezom z ryhovaného plechu o rozmere 60x60 cm. Spodný diel šachty je vybavený dvomi už pred pripravenými otvormi pre jednoduchšiu montáž vodomerov. Železný rebrík je dodávaný spolu zo šachtou. Šachty sa pomocou hydraulickej ruky kladú priamo do pripraveného výkopu zo štrkovým lôžkom. Vďaka ich kompaktnosti a jednoduchosti je možnosť vlastného odberu priamo na strediskách.

Prevádzka a sklad
BÁNOV BETÓN
Šurianska 38
941 01 Bánov

Sklad

Veľké Kozmálovce ( areál PD Veľké Kozmálovce)
935 21 Veľké Kozmálovce

Obchodné zastúpenie okres Levice a okolie
+421 918 017 789
Obchodné zastúpenie okres Nitra a okolie
+421 908 205 333
email: sachtybanov@gmail.com

Fakturačné údaje
BÁNOV BETÓN s.r.o.
Golianovo 461
951 08 Golianovo
IČO: 45 310 513
IČ DPH: SK 2022949269


Michal Cvik
vedúci prevádzky
Bánov Betón s.r.o.
IČO: 45 310 513
0908 205 333


Pri vyšších odberoch cena dohodou.

19 19

Kontakt - Bánov betón

Prevádzka
BÁNOV BETÓN
Šurianska 38
941 01 Bánov

Faktúračné údaje
BÁNOV BETÓN s.r.o.
Golianovo 461
951 08 Golianovo

IČO: 45 310 513
IČ DPH: SK 2022949269
banov@dhap.eu
+421 908 205 333 - Michal Cvik
+421 907 560 008 - p. Gambošová